Kaikki tunnelukot


18 eri tunnelukkoa

Tältä sivulta voit löytää lisätietoja tunnelukoista sekä yksittäisten tunnelukkojen testit. Klikkaa listalta tunnelukkoa josta kaipaat lisää tietoa.

Hylkäämisen tunnelukko

Hylkäämisen tunnelukko tarkoittaa henkistä estoja ja pelkoja liittyen hylätyksi tulemiseen tai hylkäämiseen. Henkilö, jolla on hylkäämisen tunnelukko, voi kokea pelkoa siitä, että hänet hylätään, ja tämä pelko voi ilmetä esimerkiksi eristäytymisenä, välttelynä tai ihmisten välttämisenä.

Hylkäämisen tunnelukko voi vaikuttaa myös henkilön ihmissuhteisiin, itsetuntoon ja arvostukseen itseä kohtaan. Se voi johtaa myös siihen, että henkilö asettaa itselleen korkeita odotuksia ja pelkää epäonnistumista ja näin myös hylkäämistä, mikä voi rajoittaa hänen toimintaansa ja elämäänsä.

Aloita testi

Hylkäämisen tunnelukko

1

Ennakoitko tai pelkäätkö usein hylkäämistä tai arvostelua muilta?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Murehditko usein siitä, että muut eivät pidä sinusta tai hyväksy sinua?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Oletko erittäin herkkä tulkitsemaan merkkejä tai vihjauksia hylkäämisestä, vaikka niitä ei välttämättä olisi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Koetko, että oma arvosi ja itsetuntemuksesi ovat riippuvaisia siitä, miten muut sinut näkevät?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Muutatko usein käyttäytymistäsi tai mielipiteitäsi välttääksesi mahdollista hylkäämistä tai konfliktia?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Koetko haastavaksi ilmaista tarpeitasi, asettaa omia rajoja tai puolustaa itseäsi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Koetko, että sinulla on vaikeuksia luoda ja ylläpitää terveellisiä ihmissuhteita?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Oletko altis ylireagoimaan ja tulkitsemaan muiden sanat tai teot negatiivisiksi tai kriittisiksi itseäsi kohtaan?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Hylkäämisen tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole hylkäämisen tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran hylkäämisen tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva hylkäämisen tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva hylkäämisen tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Hyväksynnän haun tunnelukko

Hyväksynnän haun tunnelukko omaava henkilö etsii jatkuvasti muiden ihmisten hyväksyntää ja arvostusta. Tämä voi ilmetä esimerkiksi liiallisena mukautumisena muiden ihmisten tarpeisiin ja odotuksiin, itsensä sivuuttamisena tai hylkäämisen pelkona, jos henkilö ei saa toisten hyväksyntää. Tämä tunnelukko voi johtaa myös siihen, että henkilö asettaa liian korkeita vaatimuksia itselleen ja pyrkii jatkuvasti miellyttämään muita, mikä voi aiheuttaa stressiä ja uupumusta.

Hyväksynnän haun tunnelukko voi vaikuttaa henkilön itsetuntoon ja itsetuntoon sekä hänen kykyynsä ilmaista itseään ja tehdä päätöksiä omasta elämästään.

Aloita testi

Hyväksynnän haun tunnelukko

1

Onko sinulla tapana mukautua muiden ihmisten odotuksiin ja mielipiteisiin sen sijaan, että seuraisit omaa sisäistä ääntäsi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Tunnetko usein tarvetta miellyttää muita ja välttää konflikteja?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Murehditko usein siitä, mitä muut ajattelevat sinusta?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Tuntuuko sinusta, että sinun on jatkuvasti oltava muiden hyväksynnän arvoinen?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Oletko erittäin herkkä kritiikille tai hylkäämiselle, ottaen sen henkilökohtaisesti ja antaen sen vaikuttaa itsetuntoosi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Vertaatko jatkuvasti itseäsi muihin ja perustatko itsetuntosi siihen, miten pärjäät heidän silmissään?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Onko sinulle vaikeaa tehdä päätöksiä tai ryhtyä toimiin ilman muiden mielipiteitä tai lupaa?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Onko sinulla vaikeuksia asettaa omia rajoja, koska pelkäät, että muut eivät hyväksy sinua, jos teet niin?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Hyväksynnän haun tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole hyväksynnän haun tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran hyväksynnän haun tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva hyväksynnän haun tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva hyväksynnän haun tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Uhrautumisen tunnelukko

Uhrautumisen tunnelukko tarkoittaa henkilön taipumusta uhrata omaa hyvinvointiaan tai tarpeitaan muiden hyväksi tai yhteisön eteen. Tämä tunnelukko voi ilmetä esimerkiksi liiallisena auttamisen haluna, itsensä uhraamisena muiden ihmisten hyväksi tai jatkuvana tuntemuksena siitä, että omien tarpeiden ja toiveiden huomioiminen on itsekästä tai väärin. Henkilö voi kokea voimakasta syyllisyyttä, jos hän ei auta muita tai jos hän ottaa aikaa itselleen ja omille tarpeilleen.

Uhrautumisen tunnelukko voi johtaa uupumukseen ja stressiin, koska henkilö ei anna itselleen riittävästi aikaa lepoon ja palautumiseen. Tämä tunnelukko voi myös vaikuttaa negatiivisesti henkilön ihmissuhteisiin, koska hän voi tuntea olevansa velvollinen auttamaan muita ja unohtaa omat tarpeensa.

Aloita testi

Uhrautumisen tunnelukko

1

Oletko usein valmis uhraamaan omat tarpeesi ja halusi muiden ihmisten hyväksi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Tunnetko syyllisyyttä jos otat aikaa itsellesi tai priorisoit omia tarpeitasi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Onko sinun vaikeaa sanoa ei pyyntöihin auttaa ihmisiä, vaikka se kuormittaisi sinua liikaa?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Tunnetko usein, että sinua ei arvosteta, huolimatta siitä että olet jatkuvasti muiden tukena ja apuna?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Laitatko usein toisten onnen ja tyytyväisyyden oman etusi edelle, oman fyysisen tai henkisen terveytesi kustannuksella?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Koetko vaikeuksia pyytää apua tai tukea muilta, uskoen, että sinun pitäisi pystyä hoitamaan kaikki itse?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Jätätkö huomiotta omat halusi, unelmasi tai tavoitteesi miellyttääksesi muita tai välttääksesi konflikteja?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Onko sinulla tapana ottaa liikaa vastuuta ja tehtäviä, tuntien usein ylikuormittuneisuutta ja uupumusta sen seurauksena?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Uhrautumisen tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole uhrautumisen tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran uhrautumisen tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva uhrautumisen tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva uhrautumisen tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Alistumisen tunnelukko

Alistumisen tunnelukon omaava henkilö kokee voimakasta tarvetta miellyttää muita ihmisiä ja välttää konflikteja. Tällainen henkilö saattaa esimerkiksi jatkuvasti mukauttaa omaa käytöstään ja mielipiteitään muiden odotusten mukaisesti, vaikka se ei olisi omien arvojen mukaista tai johtaisi henkilön omien tavoitteiden sivuun.

Alistumisen tunnelukko voi johtaa henkilön kyvyttömyyteen ilmaista itseään ja tehdä omia valintoja, mikä voi haitata henkilön henkilökohtaista kasvua ja kehitystä.

Aloita testi

Alistumisen tunnelukko

1

Pelkäätkö usein, että joku suuttuu tai pettyy sinuun?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Onko sinulla vaikeuksia ilmaista itseäsi ja omia tarpeitasi selvästi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Oletko jättänyt omaa tahtoasi sivuun tai luopunut omista unelmistasi muiden ihmisten takia?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Oletko valmis tekemään asioita, jotka eivät vastaa omia arvojasi ja tarpeitasi, vain välttääksesi konflikteja muiden kanssa?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Onko sinulla tapana antaa periksi muille ihmisille, vaikka se ei olisi sinulle parhaaksi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Tunnetko syyllisyyttä tai ahdistusta, jos sinun täytyy puolustaa omia ajatuksiasi tai tarpeitasi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Tuntuuko sinusta usein, että sinulla ei ole kontrollia elämässäsi ja että olet muiden ihmisten armoilla?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Onko sinulla tapana tukahduttaa tai kieltää omat tunteesi, mielipiteesi tai halusi ylläpitääksesi harmoniaa tai välttääksesi konflikteja ihmissuhteissasi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Alistumisen tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole alistumisen tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran alistumisen tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva alistumisen tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva alistumisen tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Riippuvuuden tunnelukko

Riippuvuuden tunnelukon omaava henkilö kokee voimakasta tarvetta olla riippuvainen jostakin tai jostakin henkilöstä. Tällainen henkilö saattaa esimerkiksi kokea tarvetta olla jatkuvasti parisuhteessa tai tuntea voimakasta tarvetta käyttää päihteitä tai muita riippuvuutta aiheuttavia aineita.

Riippuvuuden tunnelukko voi johtaa henkilön kyvyttömyyteen selviytyä ilman riippuvuuden kohdetta ja vaikeuttaa hänen kykyään luoda terveitä ihmissuhteita ja saavuttaa omia tavoitteitaan.

Aloita testi

Riippuvuuden tunnelukko

1

Onko sinun vaikeaa huolehtia itsestäsi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Tunnetko, että et pysty tekemään päätöksiä ilman muiden ihmisten tukea tai hyväksyntää?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Pelottaako ajatus että joutuisit toimimaan täysin itsenäisesti?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Vältätkö vastuuta ja sinun on hankala aloittaa asioita ilman jonkun apua?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Oletko huolissasi siitä, että et pärjäisi ilman toista henkilöä tai ihmissuhdetta?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Kyseenalaistatko toistuvasti omat päätöksesi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Tuntuuko sinusta ylivoimaiselta tai pelottavalta ajatus oman että olisit täysin itsenäinen ja omatoiminen?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Onko sinun vaikeaa sietää epämukavuutta tai kipua, ja yrität välttää niitä hinnalla millä hyvänsä?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Riippuvuuden tunnelukko

Ei yhtään

Et ole yhtään ___

Vähän

Olet vähän ___

Jonkin verran

Olet jonkin verran ___

Paljon

Olet aika paljon ___

Seuraavat kysymykset

Epäonnistumisen tunnelukko

Epäonnistumisen tunnelukon omaava henkilö pelkää epäonnistumista niin paljon, että se vaikuttaa hänen toimintaansa ja ajatteluunsa. Tällainen henkilö saattaa vältellä haasteita ja riskejä, koska hän pelkää epäonnistumista ja sitä, että häntä arvostellaan tai hän menettää arvostuksensa.

Epäonnistumisen tunnelukko voi johtaa siihen, että henkilö ei uskalla yrittää uusia asioita ja kehittyä omassa elämässään. Tämä voi puolestaan ​​johtaa elämän pysähtymiseen ja tyytymiseen siihen, mikä ei tunnu enää tyydyttävältä.

Epäonnistumisen tunnelukko voi myös vähentää henkilön itseluottamusta ja heikentää hänen kykyään suoriutua tehtävistä.

Aloita testi

Epäonnistumisen tunnelukko

1

Ajatteletko usein, että et ole tarpeeksi hyvä tai kyvykäs, vaikka muut sanovat sinun olevan?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Kun tarkastelet omaa tekemistäsi, niin huomaatko enemmän virheitä ja puutteita kuin onnistumisia?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Onko sinulla vahva tarve täydellisyyteen ja pyrit aina virheettömiin tuloksiin?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Onko sinulla vaikeuksia vastaanottaa positiivista palautetta ja kehuja, koska et usko niihin itse?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Tunnetko syyllisyyttä tai häpeää, jos teet virheen tai epäonnistut?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Aliarvioitko usein omat kykysi ja uskot, että epäonnistut joka tapauksessa?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Vältätkö usein uusien haasteiden ottamista koska pelkäät epäonnistuvasi?

 • Ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Epäonnistumisen tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole epäonnistumisen tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran epäonnistumisen tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva epäonnistumisen tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva epäonnistumisen tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko

Emotionaalisen estyneisyyden tunnelukon omaavalla henkilöllä vaikeuksia käsitellä ja ilmaista tunteitaan avoimesti. Tämä tunnelukko voi johtua esimerkiksi lapsuuden kokemuksista, jolloin henkilö on oppinut pidättämään tunteitaan ja välttämään konflikteja tai henkilökohtaisen traumaattisen kokemuksen seurauksena. Tämä tunnelukko voi ilmetä vaikeutena ilmaista itseään, vaikeutena tunnistaa ja käsitellä tunteitaan sekä välttämiskäyttäytymisenä, kuten välttämällä tilanteita, jotka herättävät tunteita.

Emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko voi vaikuttaa henkilön kykyyn luoda syviä ja merkityksellisiä ihmissuhteita ja haitata henkilön tunteiden säätelytaitoja.

Aloita testi

Emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko

1

Onko sinulle haastavaa ilmaista tunteitasi avoimesti ja rehellisesti?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Tukahdutatko usein tunteesi uskoen, että ne ovat turhia tai heikkous?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Vältteletkö usein tilanteita, jotka saattavat herättää vahvoja tunteita, kuten romanttiset suhteet tai konfliktit muiden kanssa?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Tunnetko joskus, että tunteet voivat hallita sinua tai että ne ovat liian voimakkaita hallittaviksi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Tuntuuko sinusta usein, että olen eristyksissä muista ihmisistä ja ettei sinulla ole syvällisiä ihmissuhteita?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Tunnetko usein olosi jännittyneeksi tai hermostuneeksi, kun sinun täytyy ilmaista tunteitasi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Tunnetko syyllisyyttä tai häpeää tietyistä tunteista, pitäen niitä epäsoveliaina?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Oletko huolissasi siitä, että jos näytät tunteesi muille, he voivat käyttää niitä sinua vastaan?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole emotionaalisen estyneisyyden tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran emotionaalisen estyneisyyden tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Suojattomuuden tunnelukko

Suojattomuuden tunnelukon omaava ihminen kokee itsensä haavoittuvaiseksi, alttiiksi vahingoittumiselle ja että hänen on vaikea luottaa muihin ihmisiin tai antaa muiden ihmisten lähestyä itseään. Tämä tunnelukko voi johtua esimerkiksi lapsuuden kokemuksista, joissa henkilö on kokenut, että häntä ei ole suojeltu tai hänen turvallisuuttaan ei ole otettu huomioon, tai jos hänen vanhemmat ovat olleet hyvin pelokkaita siitä mitä kamalaa voi tapahtua. Se voi myös johtua pettymyksistä tai traumoista myöhemmässä elämässä, jotka ovat lisänneet henkilön epäluuloisuutta ja vahingoittuvuuden tunnetta.

Aktivoitunut lukko näkyy mm. voimakkaina pelkoina ja ahdistuksina, yltiövarovaisuutena tai tunnelukkoa vastaan kapinoidessa päinvastoin lukko ilmenee niin että toimii itse suojattomasti ja rajattomasti.

Aloita testi

Suojattomuuden tunnelukko

1

Näetkö ympärilläsi jatkuvasti uhkia ja mietit mitä pahaa voi tapahtuu seuraavaksi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Oletko varuillasi uusien ihmisten ja tilanteiden suhteen peläten että sinulle voi käydä jotain?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Onko omasta kodista lähteminen haastavaa ja pelottavaa, ja mietit usein miten vaarallista ulkona on?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Pelkäätkö että menetät kontrollin ja tulet hulluksi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Pelkäätkö itsesi tai läheisesi sairastuvan äkillisesti jollain vakavalla tavalla?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Pelkäätkö että jos et ole jatkuvasti valppaana jotain pahaa tapahtuu?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Tunnetko olosi usein avuttomaksi tai voimattomaksi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Oletko vältellyt ihmissuhteita tai tietyntyyppisiä ihmisiä, koska pelkäät, että he satuttavat sinua tai käyttävät sinua hyväkseen?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Suojattomuuden tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole suojattomuuden tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran suojattomuuden tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva suojattomuuden tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva suojattomuuden tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Oikeutuksen tunnelukko

(Teksti tulossa)

Aloita testi

Oikeutuksen tunnelukko

1

Tunnetko usein katkeruutta muita kohtaan, jotka eivät täytä odotuksiasi tai täytä tarpeitasi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Suututko tai loukkaannutko helposti, kun asiat eivät mene haluamallasi tavalla?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Onko sinulla vaikeuksia hyväksyä kritiikkiä tai palautetta ilman, että tunnet sen henkilökohtaisena hyökkäyksenä?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Onko sinulla tapana syyttää muita ongelmistasi tai puutteistasi sen sijaan, että ottaisit vastuun niistä?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Onko sinulla taipumus manipuloida tai hyödyntää muita saadaksesi haluamasi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Koetko vaikeuksia suhteissa tuntien oikeutusta odottaa kumppanisi tai ystäviesi asettavan aina sinun tarpeesi etusijalle?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Koetko usein, että ansaitset erityiskohtelua tai etuoikeuksia, joita muilla ei ole?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Vertaatko itseäsi usein muihin ja tunnet oikeutusta saavuttaa samat menestykset tai edut kuin heillä?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Oikeutuksen tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole oikeutuksen tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran oikeutuksen tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva oikeutuksen tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva oikeutuksen tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Riittämättömän itsekontrollin tunnelukko

Riittämättömän itsekontrollin tunnelukon omaava henkilö kokee vaikeuksia hallita tunteitaan ja käyttäytymistään tilanteissa, joissa hän kokee painetta tai stressiä. Tämä voi ilmetä esimerkiksi impulsiivisena käyttäytymisenä, äkillisenä vihan purkauksena tai voimakkaana tarpeena kontrolloida muita tai ympäristöään.

Tällaisen tunnelukon taustalla voi olla esimerkiksi lapsuuden traumoja tai kokemuksia, joissa henkilö ei ole saanut riittävästi tukea tunteidensa säätelyyn tai on joutunut kokemaan voimakasta kontrollia ulkopuolisten taholta.

Aloita testi

Riittämättömän itsekontrollin tunnelukko

1

Teetkö usein päätöksiä impulsiivisesti, etkä harkitse mahdollisia seurauksia?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Huomaatko usein että et pysy asettamissasi rajoissa?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Onko sinulla tapana aloittaa projekteja innostuneesti, mutta sitten menettää kiinnostuksesi tai luovuttaa kesken kaiken?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Onko sinun haastavaa sanoa ei erilaisille houkutuksille?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Onko sinulla vaikeuksia hallita aikaasi tehokkaasti ja lykkäät usein tärkeitä tehtäviä tai vastuita?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Etsitkö usein välitöntä nautintoa tai pikaista helpotusta epämukavista tunteista tai tilanteista?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Onko sinulla vaikeuksia hallita tunteitasi ja ryhdytkö usein reaktiivisiin tai impulsiivisiin toimiin voimakkaiden tunteiden vallassa?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Oletko usein pettynyt itseesi, koska et pysty pitämään kiinni tavoitteistasi tai muuttamaan huonoja tapojasi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Riittämättömän itsekontrollin tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole riittämättömän itsekontrollin tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran riittämättömän itsekontrollin tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva riittämättömän itsekontrollin tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva riittämättömän itsekontrollin tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Pessimistisyyden tunnelukko

Pessimistisyyden tunnelukon omaavalla henkilöllä on taipumusta ajatella negatiivisesti ja odottaa huonoja tapahtumia tulevaisuudessa. Tämä voi ilmetä esimerkiksi ajattelemalla, että asiat eivät koskaan suju hyvin tai että mikään ei koskaan muutu paremmaksi.

Pessimistinen ajattelu voi rajoittaa henkilön elämää ja estää häntä tarttumasta uusiin mahdollisuuksiin tai yrittämästä saavuttaa tavoitteitaan. Pessimistisyyden tunnelukko liittyy usein myös muihin tunnelukkoihin, kuten epäonnistumisen ja riittämättömyyden tunteisiin.

Aloita testi

Pessimistisyyden tunnelukko

1

Ajatteletko usein negatiivisia asioita itsestäsi, muista ihmisistä ja/tai tulevaisuudesta?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Ajatteletko, että on parempi olla varautunut pettymyksiin kuin toivoa parasta?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Pidätkö itseäsi realistisena ihmisenä, joka vain näkee asiat sellaisina kuin ne ovat?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Ajatteletko, että on turhaa yrittää muuttaa asioita, koska ne eivät koskaan muutu?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Keskitytkö usein siihen, mikä voisi mennä pieleen?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Uskotko että vaikka jotain hyvää tapahtuisikin, sen jälkeen seuraa yleensä jotain pahaa?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Pyöritteletkö mielessäsi usein menneitä epäonnistumisia tai negatiivisia kokemuksissa, löytämättä keinoa päästä eteenpäin?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Uskotko, että positiivinen muutos tai kehitys on epätodennäköistä tai mahdotonta, mikä aiheuttaa toivottomuutta tai avuttomuutta?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Pessimistisyyden tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole pessimistisyyden tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran pessimistisyyden tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva pessimistisyyden tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva pessimistisyyden tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Kietoutuneisuuden tunnelukko

Kietoutuneisuuden tunnelukko voi syntyä jos vanhempi liittää lapsen oman identiteettinsä jatkeeksi, eikä näe tätä erillisenä, ainutlaatuisena ihmisenä jolla on oma tahto, toiveet ja elämä. Vanhempi on ikään kuin koittanut elää lapsensa kautta ja tarvitsee itse lastaan kokeakseen olevansa kokonainen.

Aktivoitunut tunnelukko voi näkyä tai tuntua siten, että ihan kuin eläisi jonkun toisen elämää, jotain muuta varten. Ihminen voi olla hyvin hämillään omien ja muiden tarpeiden ja toiveiden erottamisen kanssa. Elämä mukautuu kietoutumisen kohteen mukaan, ei omien valintojen.

Aloita testi

Kietoutuneisuuden tunnelukko

1

Ajatteletko usein muiden ihmisten tarpeita ja tunteita ennen omiasi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Elätkö elämääsi vanhempasi tai puolisosi kautta, niin ettet oikein tiedä kuka olet ja mitä itse haluat?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Tunnetko syyllisyyttä, jos et tee jotain, mitä joku muu haluaa tai tarvitsee sinulta?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Onko sinun hankala luoda omaa mielipidettä asioista ja olet hyvin usein samaa mieltä kuin vanhempasi tai puolisosi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Tuntuuko sinusta, että olet vastuussa muiden ihmisten ongelmista ja sinun täytyy auttaa heitä ratkaisemaan ne?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Pidätkö huolta muiden ihmisten tarpeista jopa silloin, kun se vaarantaa oman hyvinvointisi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Tuntuuko sinusta usein siltä että et selviäisi ilman vanhempiesi tai puolisosi tukea?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Tuntuuko sinusta, että sinun täytyy olla vastuussa muiden ihmisten onnellisuudesta ja hyvinvoinnista?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Kietoutuneisuuden tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole kietoutuneisuuden tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran kietoutuneisuuden tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva kietoutuneisuuden tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva kietoutuneisuuden tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Tunnevajeen tunnelukko

Tunnnevajeen tunnelukon omaavalla henkilöllä on uskomus siitä, että hänen tunteensa eivät ole tärkeitä tai että hän ei osaa tunnistaa, ilmaista tai hallita niitä asianmukaisesti. Tämä voi johtaa siihen, että henkilö tukahduttaa tunteensa tai kieltää niiden olemassaolon, mikä voi johtaa vaikeuksiin kommunikoida tunteistaan.

Tunnnevajeen tunnelukon taustalla voi olla esimerkiksi lapsuuden kokemukset, joissa tunteita ei ole tuettu tai ne on torjuttu, tai traumatisoivat kokemukset, jotka ovat johtaneet henkilön tunnereaktioiden vaimenemiseen.

Aloita testi

Tunnevajeen tunnelukko

1

Tuntuuko sinusta usein yksinäiseltä tai eristäytyneeltä?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Tuntuuko sinusta usein siltä että et saa tarpeeksi rakkautta tai läheisyyttä?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Onko sinulla vaikeuksia muodostaa ja ylläpitää terveitä ja tyydyttäviä ihmissuhteita?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Tuntuuko sinusta usein että kukaan ei oikeasti kuuntele ja ymmärrä sinua?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Haluatko joskus vain paeta maailmasta ja vetäytyä yksinäisyyteen?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Epäröitkö pyytää apua tai tukea muilta, uskoen että sinun pitäisi pystyä selviämään yksin?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Kärsitkö toistuvasti alhaisesta itsetunnosta tai tunnetko usein epävarmuutta itsestäsi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Tunnetko usein tyhjyyttä, ahdistusta tai turhautumista, vaikka sinulla olisi kaikki mitä tarvitset?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Tunnevajeen tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole tunnevajeen tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran tunnevajeen tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva tunnevajeen tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva tunnevajeen tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Ulkopuolisuuden tunnelukko

Ulkopuolisuuden tunnelukon omaava henkilö kokee jatkuvasti olevansa ulkopuolinen ja eristäytynyt ympäröivästä maailmasta ja/tai muista ihmisistä. Tämä voi johtua esimerkiksi lapsuuden kokemuksista, jossa henkilö on joutunut kokemaan hylätyksi tulemisen tunteita, tai vaikeuksista muodostaa läheisiä ihmissuhteita.

Ulkopuolisuuden tunnelukko voi ilmetä monin eri tavoin, kuten sosiaalisten tilanteiden välttämisenä, tuntemattomien ihmisten välttelynä, yksinäisyytenä ja eristäytymisenä muista, epäluottamuksena muihin ihmisiin ja itsensä vertaamisena muihin. Ulkopuolisuuden tunnelukko voi vaikuttaa henkilön elämänlaatuun merkittävästi ja estää häntä nauttimasta elämän tarjoamista sosiaalisista kontakteista ja kokemuksista.

Aloita testi

Ulkopuolisuuden tunnelukko

1

Tunnetko usein, että et sovi joukkoon tai että sinulla ei ole omaa paikkaa?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Tuntuuko siltä että et viihdy sosiaalisissa tilanteissa vaan olet mielummin yksin?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Tuntuuko sinusta usein siltä että olet outo tai erilainen kuin muut?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Epäröitkö ilmaista mielipiteitäsi tai puolustaa itseäsi sosiaalisissa tilanteissa?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Tuntuuko sinusta välillä että jos vain katoaisit, niin kukaan ei huomaisi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Vertailetko usein itseäsi muihin, keskittyen teidän välisiin eroavaisuuksiin?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Tuntuuko sinusta haastavalta kertoa henkilökohtaisista asioistasi muille?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Tulkitsetko usein neutraalit tai monitulkintaiset sosiaaliset vihjeet negatiivisesti?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Ulkopuolisuuden tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole ulkopuolisuuden tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran ulkopuolisuuden tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva ulkopuolisuuden tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva ulkopuolisuuden tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Vaativuuden tunnelukko

Vaativuuden tunnelukon omaava ihminen uskoo, että hänen on oltava täydellinen ja virheetön saavuttaakseen tavoitteensa ja ollakseen arvokas ihminen.

Tällainen henkilö voi asettaa itselleen erittäin korkeat tavoitteet ja odotukset, ja hän on usein erittäin kriittinen itseään kohtaan. Hän voi tuntea jatkuvaa ahdistusta, jos ei saavuta asettamiaan tavoitteita tai tehtäviä ei suoriteta täydellisesti. Tämä tunnelukko voi myös johtaa henkilön työskentelemään ylikierroksilla, joka voi johtaa uupumiseen ja lopulta loppuun palamiseen.

Vaativuuden tunnelukko voi vaikuttaa moniin elämänalueisiin, kuten uraan, ihmissuhteisiin ja terveyteen. Se voi myös vaikuttaa ihmisen itsetuntoon ja elämänlaatuun.

Aloita testi

Vaativuuden tunnelukko

1

Asetatko usein erittäin korkeita vaatimuksia itsellesi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Onko sinulle vaikeaa hyväksyä virheitä tai puutteita, joko itsessäsi tai muissa?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Oletko usein tyytymätön saavutuksiisi ja koet, että ne eivät koskaan ole tarpeeksi hyviä?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Tunnetko usein ahdistusta tai turhautumista, kun asiat eivät mene juuri niin kuin suunnittelit?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Onko sinulla tapana nähdä asiat mustavalkoisesti ilman harmaan sävyjä?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Oletko erittäin kriittinen itseäsi ja muita kohtaan, keskittyen usein virheisiin ja puutteisiin?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Tunnetko olosi usein ylikuormittuneeksi tai stressaantuneeksi koska et pysty saavuttamaan omia epärealistisia tavoitteitasi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Onko sinulle vaikeaa antaa tehtäviä muille, koska pelkäät, että he eivät pysty tekemään tehtävää yhtä hyvin kuin sinä?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Vaativuuden tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole vaativuuden tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran vaativuuden tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva vaativuuden tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva vaativuuden tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Kaltoinkohtelun tunnelukko

Kaltoinkohtelun tunnelukon omaava henkilö on kokenut henkistä, fyysistä tai seksuaalista kaltoinkohtelua tai väkivaltaa menneisyydessään. Tämä voi johtaa tunnelukkoon, jossa henkilö kokee olevansa jatkuvasti uhattuna tai vaarassa, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti hänen elämäänsä ja ihmissuhteisiinsa.

Kaltoinkohtelun tunnelukon omaavat henkilöt saattavat pelätä ja välttää tilanteita, jotka muistuttavat heitä menneistä traumoistaan. He voivat myös kokea voimattomuutta, häpeää, syyllisyyttä, vihaa tai katkeruutta kokemuksistaan. Tunnelukko voi vaikuttaa henkilön kykyyn luoda terveitä ihmissuhteita, asettaa rajoja ja luottaa muihin ihmisiin.

Aloita testi

Kaltoinkohtelun tunnelukko

1

Oletko kokenut kaltoinkohtelua menneisyydessäsi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Onko sinulla vaikeuksia luottaa toisiin?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Onko sinulla tapana päätyä parisuhteisiin jossa sinua kohdellaan kaltoin?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Pelkäätkö että läheisissä ihmissuhteissa sinut aina lopulta petetään?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Tuntuuko sinusta usein että ansaitset kaltoinkohtelua etkä ansaitse parempaa?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Vältätkö toisia ihmisiä, koska pelkäät heidän satuttavan sinua?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Tunnetko usein syyllisyyttä jos toinen käyttäytyy huonosti sinua kohtaan?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Jos joku käyttäytyy sinua kohtaan mukavasti, ajatteletko että hän todennäköisesti haluaa sinulta jotain?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Kaltoinkohtelun tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole kaltoinkohtelun tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran kaltoinkohtelun tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva kaltoinkohtelun tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva kaltoinkohtelun tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Riittämättömyyden tunnelukko

Riittämättömyyden tunnelukon omaavalla henkilöllä on sisäinen uskomus siitä, että hän ei ole riittävän hyvä, fiksu, pätevä tai arvokas, ja että hänen on jatkuvasti ponnisteltava ollakseen hyväksyttävä. Tämä voi johtaa liialliseen itsekritiikkiin, epävarmuuteen ja suoritusahdistukseen.

Tunnelukkoa voi muodostua esimerkiksi vanhempien tai muiden merkittävien henkilöiden asettamien kohtuuttomien vaatimusten tai negatiivisen palautteen seurauksena.

Aloita testi

Riittämättömyyden tunnelukko

1

Ajatteletko usein, että et ole tarpeeksi hyvä tai älykäs?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Vältätkö riskejä peläten epäonnistumista?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Oletko herkkä kritiikille?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Vertaatko itseäsi jatkuvasti muihin ihmisiin ja tunnet olevasi huonompi kuin he?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Asetatko usein itsellesi mahdottomia odotuksia ja tunnet riittämättömyyttä jos et saavuta niitä?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Tuntuuko sinusta siltä että kukaan ei voisi rakastaa sinua sellaisena kuin olet?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Pelkäätkö että puutteesi ja heikkoutesi tulevat ilmi ja näin todellinen luonteesi paljastuu?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Tuntuuko sinusta, että et koskaan saavuta tarpeeksi tai että sinun pitäisi tehdä enemmän?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Riittämättömyyden tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole riittämättömyyden tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran riittämättömyyden tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva riittämättömyyden tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva riittämättömyyden tunnelukko

Seuraavat kysymykset

Rankaisevuuden tunnelukko

Aktivoitunut tunnelukko näkyy todella kovina stantardeina, itseen kohdistuvana ankaruutena ja kenties itsevihanakin. Jotkut ovat myös muille hyvin vaativia, toiset taas eivät ikäpäivänä vaatisi muilta sitä, mitä itseltään. Tähän liittyy usein perfektionismia. Rankaisevuus on kuin huonosti toimiva panssari, joka koittaa suojata elämän keskeneräisyydeltä ja haavoittuvuudelta.

Rankaisevuuden tunnelukko syntyy, kun on itse joutunut vaativan ja rankaisevan, kenties häpäisevänkin kohtelun kohteeksi auktoriteetti hahmon taholta. Rankaiseva kohtelu on epäinhimillistävä ja pahimmillaan alistavaa.

Aloita testi

Rankaisevuuden tunnelukko

1

Onko sinulla taipumusta olla erittäin ankara ja kriittinen itseäsi kohtaan?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
2

Onko sinulla vaikeuksia antaa itsellesi anteeksi menneistä virheistä tai epäonnistumisista?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
3

Asetatko itsellesi kohtuuttomia odotuksia?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
4

Moititko itseäsi helposti jos et onnistu jossain?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
5

Uskotko ettet ansaitse hyviä asioita elämääsi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
6

Tunnetko usein voimakasta syyllisyyttä tai häpeää teoistasi tai päätöksistäsi?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
7

Pyöritteletkö mielessäsi usein menneitä epäonnistumisia?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin
8

Tuntuuko sinusta usein siltä että asiat menevät helposti pieleen etkä onnistu missään?

 • ei yhtään
 • vähän
 • jonkin verran
 • aika paljon
 • täysin

Tulos: Rankaisevuuden tunnelukko

Heikko

Sinulla ei ole rankaisevuuden tunnelukkoa

Kohtalainen

Sinulla on jonkin verran rankaisevuuden tunnelukkoa

Vahva

Sinulla on vahva rankaisevuuden tunnelukko

Erittäin vahva

Sinulla on erittäin vahva rankaisevuuden tunnelukko

Seuraavat kysymykset